Visuell kunst

Nedre Gausen, kulturverksted for ungdom

MÅLGRUPPE:

Elever på ungdomsskolen, 1.klassinger på videregående skole, venner og søsken

Kulturverkstedene er tilrettelagt for ungdom med hørselstap fra alderen 13 – 16 år som bruker tegnspråk og er motivert og interessert i å delta på et arrangement hvor tegnspråk er en sentral del av undervisningstilbudet. Nå åpnes det dermed opp for at 1.klassinger på videregående skole kan delta. 

Venner og søsken i aktuell aldersgruppe kan melde seg på. Det vil bli gitt søskenmoderasjon. Ta kontakt med prosjektleder for nærmere informasjon.

MÅL:

Å bidra til at unge med hørselstap får muligheten til å bruke og vise sine kreative og skapende sider innen kulturaktiviteter på linje med hørende unge.

NÅR:

21. - 23. oktober 2011

25. - 27. november 2011

23. - 25. mars 2012

04. - 06. mai 2012


Brosjyre kulturverksted

Link til brosjyre kulturverksted