Kulturverksted 2011/2012

I løpet av skoleåret skal Nedre Gausen kompetansesenter i samarbeid med Hof, Holmestrand og Re interkommunale kulturskole gjennomføre 4 kulturverksteder(2 i hvert semester).

Kulturverkstedet er et prosjekt for hørselshemmede unge som bruker tegnspråk i større eller mindre grad. Verkstedene vil tilby aktiviteter som dans, teater, billedkunst og musikk.

Det er viktig for oss at undervisningen gir en positiv opplevelse for deg som ungdom. Du får mulighet til å utfordre deg i det du er mest interessert innenfor kunst- og kulturuttrykk.

Kulturverkstedene har tett samarbeid med den lokale kulturskolen, profesjonelle kunstnere, samt frivillige lag- og foreninger som kjenner hørselshemmedes behov for tilrettelegging.

Vi legger vekt på at du her får vist fram det du lærer. Å delta aktivt på konserter, utstillinger og forstillinger er derfor en viktig del av tilbudet.